Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Πρώτη προσφυγή κατά του ειδικού τέλους ακινήτων


Η πρώτη προσφυγή κατά του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ είναι γεγονός. Η προσφυγή κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και υποβλήθηκε από την «Eurocapital ΑΕ» και το σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι». Μεταξύ άλλων, στην προσφυγή τους υποστηρίζουν πως η επιβολή του νέου τέλους, ουσιαστικά πρόκειται για νέο φόρο και αντίκειται σε μία πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος, αλλά και σε διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στα έντυπα των λογαριασμών αναγράφεται ότι «η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος».

από το Ποντίκι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου