Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΜΑ ΤΩΝ 199 ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ; ΠΟΙΟΝ ΡΩΤΗΣΑΝ;


Σύμφωνα με τη νέα δανειακή σύμβαση, οι πιστωτές της Ελλάδας μπορούν σε περίπτωση μη αποπληρωμής των δόσεων του δανείου να κατάσχουν:
• Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους στο εξωτερικό
• Κτήματα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, ακόμη και όσα βρίσκονται στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας

• Δικαιώματα του δημοσίου στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, δηάδή των ορυχείων λιγνίτη και χρυσού, των πετρελαιοπηγών που θα δημιουργηθούν μελλοντικά και των πλούσιων κοιτασμάτων ουρανίου που υπάρχουν επίσης στο υπέδαφος της χώρας μας.
• Τις ποσότητες χρυσού που ανήκουν στα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας και φυλάσσονται είτε σε τράπεζες του εξωτερικού είτε στην τράπεζα της Ελλάδος.
• Μετοχές που έχει το Ελληνικό Δημόσιο σε εταιρίες κοινής ωφέλειας και τράπεζες
• Τις μετοχές και τα χαρτοφυλάκια των ιδιωτικών ελληνικών τραπεζών που θα αποκτήσει το Ελληνικό Δημόσιο μέσω, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης.

από τον Ελεύθερο Τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου