Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

360 ΕΥΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ… ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝ ΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ;

Σύμφωνα με την επίσημη χτεσινή ανακοίνωση του ΟΑΕΔ το βασικό ημερήσιο ποσό της τακτικής επιδότησης ανεργίας διαμορφώνεται στα 14,4€ από τις 12 Μαρτίου 2012 και το βασικό μηνιαίο επίδομα στα 360 €. Τα νέα ποσά επιδότησης ανεργίας ισχύουν τόσο για τους ήδη επιδοτούμενους ανέργους όσο και για τους νέους δικαιούχους. Η αναπροσαρμογή του ποσού της τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι αποτέλεσμα της μείωσης των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων που επήλθε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (πράξη 6 της  28/2/2012  ΦΕΚ 38 Α) η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α).

Συγκεκριμένα η νομοθετική διάταξη ορίζει τα εξής: 
«Από 14/2/2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15/7/2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1/1/2012 μειώνονται κατά 22%.»

Σε συνέχεια της παραπάνω διάταξης και κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012, εκδόθηκε η με αριθμ. 3800/359/1.3.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 565 Β) σύμφωνα με την οποία «από 12.3.2012, το βασικό επίδομα ανεργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.Δ. 2961/1954, ορίζεται σε ποσοστό 55% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει, ανεξάρτητα αν ο άνεργος αμειβόταν, ως εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο».

Οι παροχές ασφάλισης του ΟΑΕΔ που επηρεάζονται από την παραπάνω αναπροσαρμογή είναι οι εξής:

Επισυνάπτονται πίνακες υπολογισμού του μηνιαίου και του ημερήσιου ποσού επιδόματος τακτικής ανεργίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 12/3/2012 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου